График за провеждане на олимпиади в СОУ ,,Й. Йовков”

  • На 14.12.2014 г. от 8.30 часа – математика
  • На 20.12.14 г. от 8.30 часа – география
  • На 21.12.14. от 8.30 часа – английски език.

Всички ученици, които са декларирали своето участие да се явят 15 минути по-рано от определеното време.

Успех на всички УЧАСТНИЦИ в олимпиадите!

Публикувано в от Администратор

Представяне на проекти от 12 клас

На 04.12.2014 г. учениците от 12 клас по дисциплината „Свят и личност“ – под ръководството на г-жа Сн. Богданова представиха проекти, като с акценти в презентациите бяха: „Агресията в училище“, „Виртуално пътешествие в Европа“, „Седемте чудеса в света“, „Медицина и здравно образование“ и „Естетика в модата“.

На учениците се предостави възможност да демонстрират подготовката си по гражданско образование, икономика, митници, правна култура и отговорности, образование и демокрация, показаха своята собствена значимост в поемането на отговорности към обществените дела в страната, Европа и света.

Изберете –> Представяне на учениците от 12 клас
Публикувано в от Администратор

57 ГОДИНИ СОУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ”

На 10.11.2014 г. от 13:00 часа в аулата на училището се проведе тържествен концерт посветен на патронния празник на училището. Участваха ученици от клубовете по проект „Успех“, „Журналистика“ и литература с рецитал и презентация: „Любовта над всичко друго“, с ръководител главен учител: г-жа Д. Маринова. Поздрави отправиха и златните гласчета на г-жа Анна Екова, възпитаници на нашето училище спечелили награди на международни конкурси, танцов ансанбъл „Русчуклийче“ и клуб за спортни танци „Настроение“.

ГАЛЕРИЯ

Поздравителни адреси училището получи от:

СПЕЦИАЛНО ПРАЗНИЧНО ИЗДАНИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ВЕСТНИК!

1 2 3 4

Публикувано в от Администратор

График

График на изпитните сесии за учениците в самостоятелна форма на обучение 2014 / 2015 учебна година

                                     ПОДРОБНО

Публикувано в от Администратор

Списък на приетите ученици на първо класиране

Списък на приетите ученици на първо класиране за профил „Природоматематически“ – Информатика

Записването на приетите ученици е на 08.07.2014 г. от 08.30 до 16.30 часа

Публикувано в от Администратор

ПРИЕМ СЛЕД ОСМИ КЛАС

Прием в ІХ клас – 2 / две / паралелка:

  • Профилирано обучение – Природоматематически профил „ Информатика” – 1 /една/ паралелка с 26 ученици.
  • Непрофилирано обучение – 1/една/ паралелка с 26 ученици, дневна форма на обучение.

Профилирано обучение – Природоматематически профил „ Информатика”

Прием по бал, образуван от:
• утроената оценка по математика,
• оценката по БЕЛ
• оценката по физика
от свидетелството за основно образование / максимален бал 30 /.

Форма на обучение дневна.
При равен бал класирането става от по-високата към по-ниската оценка по балообразуващите предмети / в реда, в който са утвърдени от Педагогическия съвет – първи предмет Математика, втори предмет БЕЛ, трети предмет Физика. Когато и тези оценки са равни, критерий за класиране е общият успех от свидетелството за основно образование – от по-високия към по-ниския успех/. Този ред важи за класиране при равен бал, когато броят на учениците надхвърля броя на местата от утвърдения държавен план прием.
Директорът определя със заповед реда за попълване на незаетите места, ако има такива след трето класиране, като се спазват изискванията на чл.30 на Наредба № 11 / 28.03.2005г. за приемане на ученици в държавни и общински училища след завършен VII клас и завършено основно образование.
В Заповедта директорът определя по важност условията за прием и попълване на незаетите места:
срок за попълване от 25.07.2014г. до 04.09.2014г.
• кандидатите попълват заявление за участие в класиране по образец на училището;
• кандидатите представят оригинал на свидетелство за основно образование;
• подреждане на кандидатите се извършва в низходящ ред в зависимост от бала;
При равен бал класирането става от по-високата към по-ниската оценка по балообразуващите предмети / в реда, в който са утвърдени от Педагогическия съвет – първи предмет Математика, втори предмет БЕЛ, трети предмет Физика. Когато и тези оценки са равни, критерий за класиране е общият успех от свидетелството за основно образование – от по-високия към по-ниския успех/.
Резултатите от попълването на местата, незаети след третия етап на класиране, се обявяват в училище и в РИО в срок определен от Директора.
Записването на приетите учениците се извършва до 04.09.2014г.

Публикувано в от Администратор

На среща с Президента

По случай 24 май Директорът на СОУ „Йордан Йовков“ г-н Илия Костов се срещна с Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев – в разговор за повече средства за образование и признание за труда на учителите и Директорите.kostov1 kostov

Публикувано в от Администратор

24 МАЙ

На 24.05.2014 в двора на училището ще се проведе тържество от 9 ч. Класните ръководители да организират класовете си за присъствие. От 10.30 ч. училището ни ще се включи в общоградското шествие от паметника „Альоша” към площада пред Общината.

Учебните занятия от 27.05.2014 г. ще бъдат без промяна за всички класове с изключение на 7-те класове. Поради НВО от 27 до 29.05.2014 г. те ще учат сутрин в класните стаи на 12-те класове.

Публикувано в от Администратор

Състезание Русезнание

ruseznanie

На 30.04.2014г. четвъртокласниците от СИП –Русезнание взеха участие в ежегодното състезание организирано от Регионален исторически музей-гр. Русе.
Учениците работиха упорито и се представиха с артистичност и вдъхновение. В състезанието  участваха ученици от много русенски училища и конкуренцията беше сериозна.
Учениците бяха отличени оригинална мултимедийна презентация с грамота за първо място и с екскурзия в русенския край.Поощрителна награда и грамота получи  Велизар Пламенов Ганчев за есето си „С какво започва Родината”

Публикувано в от Администратор

Честит Гергьовден

VOENNI

Публикувано в от Администратор