Представителна изява

  „Смисълът на живота да създаваш живот“ под този надслов се проведе хубав празник на СОУ „Йордан Йовков“ в зала „Батенберг“ – на Историческия музей. Той бе посветен на Деня н родилната помощ – 21 януари и се проведе в навечерието на Бабинден.

      Организатори на това автентично и неповторимо тържество бяха ръководителите на клубове: „Българска фолклорна съкровищница“, „Аз рисувам и моделирам“, „Театър и слово“ и „Мога да споря“ към Европейски проект „УСПЕХ“.  Гости бяха ст. експерт Дарина Василева от РИО – гр. Русе, кметът на с. Николово – г-жа Марийка Генова, училищното ръководство и представители на училищното настоятелство.

  Най-силно привлече вниманието на учениците и гостите възстановката на фолклорните обичаи, свързани с Бабинден, която представи групата за изворен фолклор при Народно читалище „Пробуда“ – с. Николово. Много овации събраха прекрасните изпълнения на девойките от школатa за народно пеене към Общински детски център и ритмичните танци на ансамбъл „Здравец“ с художествен ръководител Димитър Донев, поетичните композиции, рисунките и есетата на участницитe в клубовете.

     Като дар за бъдещат фолклорна сбирка учениците получиха народна носия от николовското читалище.

                                                    ГАЛЕРИЯ

Публикувано в от Администратор

Национален календар за извънучилищните дейности на МОН за 2014/2015 г.

НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА –  ТУК

Публикувано в от Администратор

Коледно и Новогодишно Поздравление!

Koledno_pojelanie

Публикувано в от Администратор

Коледно състезание по информационни технологии

Участниците от СОУ „Йордан Йовков“ в ХI-то Коледно състезание по информационни технологии, организирано от ЦУТНТ – Русе, за пореден път се представиха отлично. Поздравления на наградените и достойно представили се участници!

Списък на участниците

Публикувано в от Администратор

График за провеждане на олимпиади в СОУ ,,Й. Йовков”

  • На 14.12.2014 г. от 8.30 часа – математика
  • На 20.12.14 г. от 8.30 часа – география
  • На 21.12.14. от 8.30 часа – английски език.

Всички ученици, които са декларирали своето участие да се явят 15 минути по-рано от определеното време.

Успех на всички УЧАСТНИЦИ в олимпиадите!

Публикувано в от Администратор

Представяне на проекти от 12 клас

На 04.12.2014 г. учениците от 12 клас по дисциплината „Свят и личност“ – под ръководството на г-жа Сн. Богданова представиха проекти, като с акценти в презентациите бяха: „Агресията в училище“, „Виртуално пътешествие в Европа“, „Седемте чудеса в света“, „Медицина и здравно образование“ и „Естетика в модата“.

На учениците се предостави възможност да демонстрират подготовката си по гражданско образование, икономика, митници, правна култура и отговорности, образование и демокрация, показаха своята собствена значимост в поемането на отговорности към обществените дела в страната, Европа и света.

Публикувано в от Администратор

57 ГОДИНИ СОУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ”

На 10.11.2014 г. от 13:00 часа в аулата на училището се проведе тържествен концерт посветен на патронния празник на училището. Участваха ученици от клубовете по проект „Успех“, „Журналистика“ и литература с рецитал и презентация: „Любовта над всичко друго“, с ръководител главен учител: г-жа Д. Маринова. Поздрави отправиха и златните гласчета на г-жа Анна Екова, възпитаници на нашето училище спечелили награди на международни конкурси, танцов ансанбъл „Русчуклийче“ и клуб за спортни танци „Настроение“.

ГАЛЕРИЯ

Поздравителни адреси училището получи от:

СПЕЦИАЛНО ПРАЗНИЧНО ИЗДАНИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ВЕСТНИК!

1 2 3 4

Публикувано в от Администратор

График

График на изпитните сесии за учениците в самостоятелна форма на обучение 2014 / 2015 учебна година

                                     ПОДРОБНО

Публикувано в от Администратор

Списък на приетите ученици на първо класиране

Списък на приетите ученици на първо класиране за профил „Природоматематически“ – Информатика

Записването на приетите ученици е на 08.07.2014 г. от 08.30 до 16.30 часа

Публикувано в от Администратор

ПРИЕМ СЛЕД ОСМИ КЛАС

Прием в ІХ клас – 2 / две / паралелка:

  • Профилирано обучение – Природоматематически профил „ Информатика” – 1 /една/ паралелка с 26 ученици.
  • Непрофилирано обучение – 1/една/ паралелка с 26 ученици, дневна форма на обучение.

Профилирано обучение – Природоматематически профил „ Информатика”

Прием по бал, образуван от:
• утроената оценка по математика,
• оценката по БЕЛ
• оценката по физика
от свидетелството за основно образование / максимален бал 30 /.

Форма на обучение дневна.
При равен бал класирането става от по-високата към по-ниската оценка по балообразуващите предмети / в реда, в който са утвърдени от Педагогическия съвет – първи предмет Математика, втори предмет БЕЛ, трети предмет Физика. Когато и тези оценки са равни, критерий за класиране е общият успех от свидетелството за основно образование – от по-високия към по-ниския успех/. Този ред важи за класиране при равен бал, когато броят на учениците надхвърля броя на местата от утвърдения държавен план прием.
Директорът определя със заповед реда за попълване на незаетите места, ако има такива след трето класиране, като се спазват изискванията на чл.30 на Наредба № 11 / 28.03.2005г. за приемане на ученици в държавни и общински училища след завършен VII клас и завършено основно образование.
В Заповедта директорът определя по важност условията за прием и попълване на незаетите места:
срок за попълване от 25.07.2014г. до 04.09.2014г.
• кандидатите попълват заявление за участие в класиране по образец на училището;
• кандидатите представят оригинал на свидетелство за основно образование;
• подреждане на кандидатите се извършва в низходящ ред в зависимост от бала;
При равен бал класирането става от по-високата към по-ниската оценка по балообразуващите предмети / в реда, в който са утвърдени от Педагогическия съвет – първи предмет Математика, втори предмет БЕЛ, трети предмет Физика. Когато и тези оценки са равни, критерий за класиране е общият успех от свидетелството за основно образование – от по-високия към по-ниския успех/.
Резултатите от попълването на местата, незаети след третия етап на класиране, се обявяват в училище и в РИО в срок определен от Директора.
Записването на приетите учениците се извършва до 04.09.2014г.

Публикувано в от Администратор