За вас седмокласници

Утре, 02.07.2020 г.  (четвъртък), от 9,00 ч. ще се раздават:
- свидетелства за завършено основно образование
- служебни бележки с резултатите от НВО
- бележници
Очакваме Ви с ученицческа униформа!

29 юни – Денят на безопасността на движение по пътищата

СУ „Йордан Йовков“ отбелязва този ден с презентация изпратена до учениците чрез онлайн платформа.
В нея се посочва какво трябва да бъде поведението на ученици и родители за да се осигури безопасно движение по пътищата.
Към презентацията –> тук

Анелия Костова
преподавател по БДП

За вас седмокласници

Ред и условия за запознаване с индивидуалната работа на ученика от НВО по БЕЛ и по математика, проведедени през м. юни 2020 г., както следва:

     – Място за запознаване с оценената индивидуална работа на ученика – РУО – Русе, ул. Църковна независимост 18, заседателна зала на VII етаж.

     – График за запознаване с оценената индивидуална работа на ученика – в периода от 29.06.2020 г. до 01.07.2020 г. включително, всеки работен ден от 10,00 ч. до 12,00 ч. и от 15,00 ч. до 17,00 ч.

Заповед за определяне на училища от област Русе, в които ще се приемат документи за участие в първи и трети етап на класиране през месец юли 2020 година

Родителска среща на седмокласниците

Уважаеми родители и ученици на 7 клас,

Днес 18.06 от 17:30 ще се проведе родтелска среща Онлайн.

Очакавайте линк в ZOOM тук, който ще се обяви минути преди началото на виртуалната среща в 17:30 ч.

 

Topic: My Meeting
Time: Jun 18, 2020 05:30 PM Sofia

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81158606568?pwd=dm9LWkYxWXB5bkR0cE56Q0FxNVFKQT09

Meeting ID: 811 5860 6568
Password: 5DaPwb

ЗА ВАС СЕДМОКЛАСНИЦИ – СТЪПКА ПО СТЪПКА ЗА ПРИЕМА

ЗА ВАС СЕДМОКЛАСНИЦИ – СТЪПКА ПО СТЪПКА ЗА ПРИЕМА

За да продължат образованието си в осми клас, учениците задължително подават заявления за участие в класиране, независимо от техните резултати от НВО по БЕЛ и по математика.

Седмокласниците, които през настоящата учебна година се обучават в НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ – Русе или Спортно училище „М-р Атанас Узунов“ – Русе, имат две възможности за избор: да подадат заявление за кандидатстване в друго училище или да продължат образованието си в същото училище. Във втория случай не е необходимо да подават заявление за участие в класиране.

Подаването на документи за участие в първи етап на класиране е в периода от 03 до 07 юли 2020 г.

Във връзка със спазване на противоепидемичните мерки заявления за участие в класиране за първи и трети етап ще се подават по следните начини:

 • онлайн чрез електронната страницана МОН
 • в училището, в което учениците завършват 7. клас;
 • в училището, в което учениците желаят да продължат обучението си в 8. клас.

Входът в платформата за кандидатстване се осъществява чрез въвеждане на входящия номер и кода за достъп от служебната бележка на ученика. Тази опция е валидна за всички седмокласници, независимо къде са завършили 7. клас.

Попълването на заявлението и подреждането на желанията в него е важна част от процеса на кандидатстване! Независимо от резултатите на ученика от НВО по български език и литература и по математика, профилите и специалностите от професии следва да се подредят според неговите желания. Това означава: на първо място в заявлението да се впише най-желания профил или най-желаната специалност, на второ – следващата по желание специалност и т.н. Няма ограничение за броя на посочените профили и/или специалности. Желанията се избират от падащо меню в рубрика ЖЕЛАНИЯ.

Учениците трябва да отговарят на следните условия:

 1. За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване;
 2. Здравословното им състояние да не е противопоказно за специалности от професии, за които кандидатстват.

Заявленията в училищата се подават от учениците в присъствието на техен родител. При подаване на заявленията са необходими следните документи:

 • оригинал на служебната бележка с резултатите от изпити чрез тест по БЕЛ и по математика, издадена от училището, в което се е обучавал ученикът в VІІ клас;
 • оригинал и едно копие на свидетелството за завършено основно образование;
 • оригинал на медицинско свидетелство на кандидата – само при кандидатстване за специалности от професии в професионални гимназиии средни училища (СУ „Васил Левски“ с ПП – Ветово и СУ „Панайот Волов“ – Бяла);
 • документ за самоличност на кандидата.

Обявяването на списъците с класираните ученици на първи етап е до 13 юли 2020 г. на електронната страница на МОН и на сайта на РУО – Русе.   Записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаването на заявление за участие във втори етап на класиране е до 16 юли 2020 година включително.   Учениците, приети по първо желание, задължително се записват в училището, в което са приети в посочения по-горе срок. В противен случай губят мястото си и ще могат да участват само в третия етап на класиране за обявените свободни места. Учениците, приети по второ и следващо желание до 16 юли 2020 г. имат следните възможности:

 • да се запишат в училището, в което са приети;
 • да подадат заявление за участие във втори етап на класиране.

Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което е класиран кандидата!  В това заявление учениците нямат право да пренареждат желанията си, но запазват мястото си от първо класиране!

Необходими документи за записване в училището, в което ученикът е класиран са:

 • оригинал на свидетелство за завършено основно образование;
 • оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална паралелка.

Във втори етап на класиране участват:

 • кандидатите, които са класирани на първи етап и са подали заявление за участие във втори етап на класиране;
 • кандидатите, които са подали заявление за участие в първи етап на класиране, но не са класирани.

Кандидатите, класирани на първи етап, които не са се записали и/или не са подали заявления за участие във втория етап не участват във втория етап на класиране и губят мястото си. Обявяването на списъците с приетите на втори етап на класиране е до 20 юли 2020 година включително на електронната страница на МОН електронната страница и на сайта на РУО – Русе Записването на приетите ученици на втори етап на класиране е до 22 юли 2020 година включително в училището, в което е приет кандидата. Необходими документи за записване в училището, в което ученика е класиран:

 • оригинал на свидетелство за завършено основно образование;
 • оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална паралелка.

Обявяването на записалите се ученици и на броя на свободните места след втори етап на класиране е на 23 юли 2020 година на страницата на РУО-Русе.   Документите за участие в третия етап на класиране ще се подават от 24 до 27 юли 2020 година включително по следните начини:

 • онлайн чрез електронната страница на МОН електронната страница
 • в училището, в което учениците завършват 7. клас;
 • в училището, в което учениците желаят да продължат обучението си в 8. клас.

Необходими документи:

 • оригинал и копие на свидетелство за завършено основно образование;
 • служебна бележка (оригинал) от училището с резултатите от Националното външно оценяване по БЕЛ и по математика;
 • медицинско свидетелство (оригинал и копие) само при кандидатстване в професионални гимназии;
 • документ за самоличност на кандидата;
 • заявление (по образец) за участие в трети етап на класиране, което ще получите на място, при подаване на документите.

  ВАЖНО:

 • документите за участие в класирането се приемат задължително в присъствието на ученик и родител;
 • при подаване на заявление за трети етап на класиране кандидат-гимназистите попълват ново заявление, в което вписват само паралелките, в които има обявени свободни места;
 • за едно желание се счита вписването на един ред от списъка с незаети места след втори етап на класиране;
 • желанията се подреждат според предпочитанията на кандидата.

Обявяването на списъците с класираните на трети етап на класиране е до 29 юли 2020 година включително на електронната страница на МОН електронната страница и на сайта на РУО – Русе.   Необходими документи за записване в училището, в което ученика е класиран:

 • оригинал на свидетелство за завършено основно образование;
 • оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална паралелка.

Записването в съответните училища след трети етап на класиране е на 30 юли 2020 година. Обявяването на свободните места след трети етап на класиране е на 03 август 2020 година в РУО–Русе. Попълването на свободните места след трети етап на класиране и записването се определя от директора на съответното училище в срок до 10 септември 2020 година включително.

 

Top