ВАЖНО – за учениците от 1 до 12 клас

Организация на обучението на учениците за периода 12.04.2021 г. – 30.04.2021 г. – Заповед на министъра на здравеопазването

 От 12.04.2021 г. (понеделник) се възобновяват присъствените занятия за учениците от 1 до 4 клас. Останалите класове ще се обучават в училище съгласно график за редуване:

 а) В периода от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г., учениците от 7., 8., 9., 10. и 12. класове ще се обучават присъствено, съгласно заповед РД-01-220/08.04.2021 г.  на министъра на здравеопазването.

В периода от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. учениците от 5. и 6. класове, ще се обучават в електронна среда, съгласно заповед РД-01-220/08.04.2021 г.  на министъра на здравеопазването.

б) В периода от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. учениците от 5., 8., 9.,10. и 12 класове ще се обучават присъствено.

В периода от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. учениците от 7. и 6. класове, ще се обучават в електронна среда,

в) Учениците от 6 класове влизат по график от месец май.

Всеки ученик, който се обучава в електронна среда трябва да се включва от вкъщи спазвайки седмичната програма и часовия график.

Заповед преустановяване на учебни занятия

Заповед 1 и 2 април

Информация

Организация на обучението на учениците за периода 22.03.2021 г. – 31.03.2021 г.ЗАПОВЕД

График за провеждане на учебните часове в условията на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) I-XII клас

График за провеждане на учебните часове на групите за целодневна организация на учебния ден, втори учебен срок в условията на ОРЕС

I-IV клас  V клас

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

На 18 март 2021 година се проведе Национално състезание „Европейско кенгуру“ за учениците от І – ІV клас.

Отговори на задачите:

otg1-4

Резултати на участниците в Национално състезание „Европейско кенгуру“ за учениците от І – ІV клас.

Протокол 3-СУ Йордан Йовков

Олимпиади

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА

ПО 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

РЕЗУЛТАТИ

За сайта протоколи

Информация

Организация на обучението на учениците за периода 18.03.2021 г. – 29.04.2021 г. – Заповед

Top