Записване на ученици, приети на трето класиране (8. клас)

Училищната комисия по прием на ученици в 8. клас ще приема заявления за записване на класираните на трети етап ученици в профил „Софтуерни и хардуерни науки“ на 30 юли 2020 г. от 8:00 ч. до 16:30 ч.

Работно време на комисията по прием на документи за участие в трети етап на прием в 8. клас

Училищната комисия по прием в 8. клас има следния график за работа за прием на заявления за участие в трети етап:

24.07.2020 г. – 8:00 – 19:00 ч.
25.07.2020 г. – 9:00 – 13:00 ч.
26.07.2020 г. – 9:00 – 13:00 ч.
27.07.2020 г. – 8:00 – 19:00 ч.

Заявления се подават в присъствие на ученика и родителя с документ за самоличност на ученика и оригинал на свидетелство за основно образование за справка.

Дейности по прием на ученици за 8. клас

Резултатите за прием на ученици в 8. клас са обявени и всеки ученик може да провери класирането си чрез входящ номер и парола от служебната си бележка в сайта https://priem.mon.bg/

Максималният бал за профил „Софтуерни и хардуерни науки“ в СУ „Йордан Йовков“ е 322.00, а минималният бал – 121.00.

Записването на ученици приети в профил „Софтуерни и хардуерни науки“ в СУ „Йордан Йовков“ се осъществява от 14.07. до 16.07. между 8:00 и 16:30 часа на втори етаж на училището. Записването се осъществява в присъствие на родител и ученик със следните документи:

1. Заявление за записване – попълване се на място по образец от училището

2. Оригинал на свидетелство за основно образование (остава в училище)

3. Удостоверение за раждане на детето – оригинал или копие (за справка)

29 юни – Денят на безопасността на движение по пътищата

СУ „Йордан Йовков“ отбелязва този ден с презентация изпратена до учениците чрез онлайн платформа.
В нея се посочва какво трябва да бъде поведението на ученици и родители за да се осигури безопасно движение по пътищата.
Към презентацията –> тук

Анелия Костова
преподавател по БДП

Заповед за определяне на училища от област Русе, в които ще се приемат документи за участие в първи и трети етап на класиране през месец юли 2020 година

Родителска среща на седмокласниците

Уважаеми родители и ученици на 7 клас,

Днес 18.06 от 17:30 ще се проведе родтелска среща Онлайн.

Очакавайте линк в ZOOM тук, който ще се обяви минути преди началото на виртуалната среща в 17:30 ч.

 

Topic: My Meeting
Time: Jun 18, 2020 05:30 PM Sofia

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81158606568?pwd=dm9LWkYxWXB5bkR0cE56Q0FxNVFKQT09

Meeting ID: 811 5860 6568
Password: 5DaPwb

Top