3-ти март

Поздравление от учениците на СУ „Йордан Йовков“ по случай Националния празник – 3-ти март

                           

Информация

Организация на обучението на учениците за периода 04.03.2021 г. – 17.03.2021 г. – Заповед

1 година от посещението на Президента на Република България в СУ „Йордан Йовков“ – Русе

На 20.02.2021 г. русенци честват 143 години от Освобождението на града. За учениците от четвърти и шести клас този ден е и повод да си припомнят вълнуващата среща с Президента на България – г-н Румен Радев, който бе почетен гост на тържествен урок по „Русезнание“ точно преди една година. Тогава в аулата на училище пред гости и ученици от всички класове възпитаниците на г-жа Грънчарова и г-жа Пенева показаха знания за случилото се в деня на Освобождението на града и за знакови личности от миналото на русенци. Г-н Радев поздрави учениците и им остави пожелание в летописната книга на училището.

     

Поклон, Апостоле!

Учениците от третите класове изразиха своето преклонение пред героизма на Васил Левски чрез рисунки и Лъвски скок.

                 

 

Информация

Организация на обучението на учениците за периода 18.02.2021 г. – 02.03.2021 г. – Заповед

Съобщение

Уважаеми ученици и родители, считано от 15.02.2021 г. се възобновяват присъствените
учебни занятия за всички ученици от IX и X клас, при спазване на утвърденото седмично
разписание за II срок на учебната 2020/2021 г. и при спазване на всички противоепидемични
мерки –> Заповед

Top