Заповед за организиране на обучението на учениците от 1 до 12 клас от 04.01.2021 година

Заповед № 403

Поздравителни картички

Учениците от клуб „Компютърна анимация и графичен дизайн“ от 6б клас поздравяват своите учители, родители и съученици с предстоящия светъл християнски празник Рождество Христово и Новата 2021 г.

Отзиви за обучение в ОРЕС

На е-майла на СУ „Йордан Йовков“ – гр. Русе постъпи благодарствено писмо от баба на ученик от IБ клас, във връзка със създадената организация за обучение в електронна среда от разстояние. Тя благодари за професионализма и доброто отношение на г-жа Татяна Стоилова – класен ръководител и г-н Младен Минев – учител в ЦОУД.

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. се преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици от I – XII клас.

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА

Съобщение

Утре, 1.12.2020 г. започва изпитната сесия на учениците в самостоятелна форма на обучение.

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

От 23.11.2020 г. до 30.11.2020 г. учениците от 5, 6 и 7 клас продължават обучението си в електронна среда от разстояние. След проведено проучване сред родителите на учениците от гимназиален етап и взето решение на Педагогическия съвет, се възобновява присъственото обучение за учениците от 8 до 12 клас, считано от 23.11.2020 г.

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА

Top