Обучение по гражданска защита – X клас

Гражданска защита и оказване на първа медицинска помощ

На 12.06.2017 г.  се проведе занятие по гражданска защита с учениците от X клас.

В ролята на манекен влезе ученичката Полина Свиленова Генова.

1 3 5 6 7 428

Top