12 клас в РУ „Ангел Кънчев“

На 08.03.2017 г. ученици от XII клас с ръководители Св. Колчева и З. Петрова посетиха РУ „Ангел Кънчев“.

Там те бяха любезно посрещнати от доц. д-р. Румен Русев, ръководител   катедра „Информатика и информационни технологии”, ръководител на екип от програмисти в отдел „Разработване и поддържане на софтуерни системи“ към Русенския университет.

Целта на посещението в университета:

– Посещение в засекретения Високонадежден информационен център (data center – дейта центрър).

– Запознаване с екипа от прогамисти в отдел „Разработване и поддържане на софтуерни системи“,  които демонстрираха разработките си.

– Получаване на конкретна информация и възможности за продължаващо обучение и реализация в желаните специалности предлагащи се в РУ „Ангел Кънчев“

421