Коледно състезание по ИТ в училище

На 28.11.2017  г. в училище се проведе традиционното Коледно състезание за изработване на картички на тема: „Нарисувай своята Коледа!”, в което се съревноваваха учениците от първи и втори клас.
Целта на състезанието е учениците да разкрият своя творчески свят и да покажат уменията си по компютърна графика. 
88

11Учениците от клуб „Аз знам и творя с компютри“ не само се състезаваха, но и изработиха плакат с най-добрите оригинални, с интересна композиция и идея коледни картички. Своята изява показаха пред родителите си и останалите ученици в училище.

Отличените картички бяха наградени на Коледното шоу в училище на Label - KoledaLabel - Koleda322.12.2017 г. На Коледното шоу учениците от клуб „Аз знам и творя с компютри“  изработиха съвместно със своята ръководителка Светлана Колчева емблеми на клуб „Аз знам и творя с компютри“ и клуб „Музикално пътешествие“.

992221111122 33 44 55 66