Увличай се в Интернет безопасно!

22Световният ден за безопасен интернет съвпада с един от най-хубавите празници – Свети Валентин – labelДеня на любовта. Учениците от ХI клас съчетаха празника с грижата за безопасно пребиваване в Мрежата по свообразен, уникален начин. На 14.02.2018г. в началото на учебните занятия те закачиха сърчица на своите съученици от четвърти до дванадесети клас и на своите учители, на което вместо любовни пожелания бяха изписани електронни адреси и телефони за съвет при проблеми. Мотото „Увличай се в интернет безопасно!‘‘ събуди интереса на малки и големи ученици. В часа на класа протекоха интересни дискусии, чиито въпроси бяха предизвикани от съдържанието на брошурата по темата, изработена от Искрен Николов.

14

104С учениците от IVа и IVб  клас бе проведен урок за безопасен интернет, като в ролята на учители влязоха Мария Руменова и Виктор Христов от XI клас. С помощта на специално разработената програма, написана на програмния език C#, от своите съученици Виктория Пеева и Вилиана Гълабарова те демонстрираха мерки за безопасна работа в интернет. Четвъртокласниците с интерес разгледаха постерите, изработени от Ипек Рамаданова, Мелиса Ертанова и Соня Атанасова, на които по забавен и достъпен начин са представени „капаните“ на виртуалното пространство.24

В края на урока четвъртокласниците попълниха анкета по темата, подготвена от Пламена Иванова, Мелиса Росенова и Кристиян Пенгезов.

Интерактивната форма на обучение „връстници обучават връстници“, каквато бе заложена в това занятие дава своите добри резултати. Малките ученици благодариха на каките и батковците от XI клас. Те споделиха, че са научили нови неща и вероятно ще бъдат по-внимателни, когато са в интернет-пространството.

111 9 8 7 6 5   19 18 17 16 15  13 12

 

Top