Олимпиада по ИТ

1Имаме ученик допуснат до Национален кръг на олимпиадата по ИТ-Ивайло Карапейков.

Това е благодарение на г-жа Ф. Мехмедали и г-жа Св. Колчева.


Моменти от представянето

2 3