Ден на ученическото самоуправление

По традиция на 9 май – Деня на Европа, в нашето училище се провежда Ден на ученическото самоуправление. Тази година в инициативата се включиха учениците от 5. до 12. клас, като заеха за един учебен ден местата на своите учители и на училищното ръководство.

  • Директор за един ден беше Виктор Христов от 12. клас
  • Зам.-директори бяха Ипек Енгинова и Виктория Пеева от 12. клас
  • В длъжността на ЗАТС влезе  Илкем Исуфова от 10. клас, а на гл. счетоводител Полина Генова от 12. клас
  • Главни учители – Петя Тодорова и Теодора Тодорова от 10 кл.
  • Главен дежурен учител – Боян Николов от 10 кл
  • Учител по ИТ – Георги Ганев от 12. клас
  • Учител, отговарящ за ИО – Тони Тончев от 10 кл.
  • Всеки класен ръководител също бе поверил задълженията си за един ден на ученик, избран от класа.

В края на учебния ден участниците споделиха впечатления. Единодушно бе мнението, че да си директор или учител, е отговорна задача. Мария Николова, която бе класен ръководител на 12. клас и замести за един ден своята класна г-жа Фердане Мехмедали, сподели, че вече е избрала бъдещата си професия и е уверена, че иска да бъде учител. Тя е натрупала „опит“, участвайки и в Деня на ученическото самоуправление и през предходните няколко учебни години.