ЕЛЕКТРОНИАДА 2019

На 16 февруари 2019 г. от 10:00 часа в зала Сименс на РУ „Ангел Кънчев“ се проведе първото младежко състезание ЕЛЕКТРОНИАДА. Организирано от преподавателите и докторантите от катедра „Електроника“, факултет „Електротехника, електроника, автоматика“, на Русенския университет.

Двата отбора, с които представихме нашето училище са:

I отбор – Вилиана Гълабарова, Мария, Магдалена – XII клас; ръководител: Ферадне Мехмедали
II отбор – Виктория Пеева, Искрен Николов – XII клас и Ивайло Карапейков – X клас – ръководител: Светлана Колчева

Средно училище „Йордан Йовков“, Русе мери сили заедно със Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“, Плевен; Математическа гимназия „Баба Тонка“, Русе; Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“, Разград; Професионална гимназия по електротехника електроника „Апостол Арнаудов“, Русе; Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“, Шумен; Професионална гимназия по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов“ гр. Г. Оряховица;

ЕЛЕКТРОНИАДА 2019 се проведе в два състезателни кръга – теоретичен и приложен, с времетраене 3 астрономически часа. В теоретичния кръг участниците отговаряха на две серии по десет въпроса за време от 30 минути. Отговорите на въпросите бяха от затворен тип. Приложният кръг беше с времетраене 120 минути, като участниците преминаха през четири етапа с конкретни задачиизработване на  електронна схема, алгоритъм за работа и програма за подготвената система, базирана на Arduino UNO, и тестване и измерване на изходните параметри.

След приключване на състезанието участниците представиха разработките и демонстрираха работата на устройствата си пред петчленно жури. В паузата преди награждаването, учениците посетиха музея на университета и модното ревю посветено на абитуриентите 2019 в Канев център.

Грамотите бяха връчени от декана на факултет „Електротехника, електроника, автоматика“ проф. Михаил Илиев.

Наградният фонд на състезанието ЕЛЕКТРОНИАДА 2019 беше осигурен от Русенския университет „Ангел Кънчев“ и водещи фирми в областта на електрониката – ДИАНЕЛ ООД, Щайнер Електроник ЕООД и ТЕРАКОМ, Русе.

Приети за студенти в Русенския университет са всички участници в състезанието, на които им предстои да завършат средното си образование тази година.

Благодарим на домакините за чудесната – перфектна подготовка, организация, удоволствие беше да участваме в първото младежко състезание ЕЛЕКТРОНИАДА 2019 г.