„Игра на кодове” с II“а“ клас

Учениците от 2а клас се включиха в инициативата „ Игра на кодове” на Сдружение „Европейски инициативи без граници“. Проектът предлага уроци по програмиране, кодиране и роботика за деца и се осъществява по програма „Знание и растеж“, реализирана от Фондация „Русе – град на свободния дух“, с подкрепата на Фондация „Еконт“.

В рамките на срещата учениците се впуснаха в невероятно приключение, което изследваше  същността на програмирането и кодирането, като  навигираха малки роботи. Децата  получиха  основни знания по: програмиране и роботика; работа с Mirco:bit платка, създаване и затваряне на вериги от действия; последователност на командите; откриване и отстраняване на грешки в реално време. Проектът е съобразен с уникалния стил на всяко дете да учи, като използва играта и забавлението, като инструменти да повиши разбирането и усвояването на нова знания. Създаването на страст към науката, новите знания, програмирането, кодирането и роботиката е основната цел на „Игра на кодове“.