Интерактивен урок по Русезнание

Първо посещение в музея за интерактивен урок по Русезнание. Темата: „Русенска селищна могила“. Преди това обаче отговаряхме на блиц въпроси от близката история на града ни и от по-далечната за произхода на името на родния ни град. Учудващо добре се справиха/чувствам се вдъхновена? /След разходката и търсенето на реликви из музея се разделихме на 3 групи. Всяка получи по един артефакт от могилата и трябваше да отговарят на въпроси като търсят отговорите им отборно. С много фантазия, но и размисъл децата предполагаха за произхода на предметите, от какъв материал са направени, дали са били предназначени за богати или бедни и т. н. Най-голямо затруднение беше в откриването на предполагаемата възраст на предметите. С огромно вълнение и възхищение децата държаха толкова стари предмети. С една дума-одухотворяващо.