Възпитание в родолюбие

Любовта към Родината започва от дома и класната стая, от опознаването на родния край с неговите културни и исторически забележителности.

На темата за забележителните места в русенско е посветен и поредният проект на учениците от IV„А“ клас от СУ „Йордан Йовков“ – Русе с класен ръководител Стефан Тотев. В рамките на познавателните и творчески занимания те изработиха макети и постери на забележителности от родния край, сред които включените в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО Ивановски скални църкви, на скалния манастир „Свети Димитър Басарбовски“, на средновековния град в Червен – един от най-значимите военни, културни и църковни центрове на Втората българска държава, както и  на третата по големина пещера в България – Орлова чука.

Творческата дейност предизвика учениците не само да прочетат урока, но да потърсят и намерят много интересни факти за забележителностите на родния край и така да превърнат часовете по човекът и обществото в истински спектакъл на творчество и знание.