Обществен съвет

Протокол Обществен съвет м. 06

Протокол Обществен съвет м.04

Протокол Обществен съвет м.03

Протокол Обществен съвет м.02

Правилник за устройството и дейността на обществения съвет към СУ „Йордан Йовков“ – Русе


Протокол на Обществен съвет от 09.01.2024 г.

Покана до родителите избрани за делегати

Покана до родителите за избор на членове на Обществения съвет

Протокол м. 09                                     Протокол м.03.2023 г.

Протокол м. 10

Протокол м. 01.2023 г.

Протокол м. 02.2023 г.


Учебна 2021/2022 година

Покана за заседание до председателя и до членовете на Обществения съвет

Протокол от месец септември 2021 г.

Протокол от месец март 2022 г.


Учебна 2020/2021 година

Протокол от месец септември 2020 г.

Протокол от месец март 2021 г.

Протокол месец май 2021 г.


Учебна 2019/2020 г.

Протокол месец септември

Протокол месец декември

Протокол месец март