Обществен съвет

СЪОБЩЕНИЕ – До г-жа Румяна Борисова, Председател на Обществения съвет, ОТНОСНО: Провеждане на заседание на Обществения съвет

ПРОТОКОЛ № 1/ 10.10.2018 г  на Обществения съвет

ПРОТОКОЛ № 3 на Обществения съвет