Прием ПЪРВИ клас 2020/2021

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

Детето Ви ще бъде в първи клас!

Това събитие е толкова вълнуващо, равнозначно е на първите стъпки, когато то прохожда.2

Ние, вече порасналите, знаем колко е важно всеки първи трепет да бъде обграден с грижовност, внимание, търпение, много обич и разбира се, професионална компетентност и умения да обучаваш, възпитаваш и напътстваш.

Всичко това, заедно с уютна и позитивна атмосфера, ще откриете в нашето училище – СУ “Йордан Йовков”, град Русе.

През учебната 2020 – 2021 обучението ще се осъществява по учебен план, включващ общообразователния минимум, при целодневен обучителен процес.

В СУ „Йордан Йовков“ е утвърдено униформено облекло и то е задължително за всички ученици.

За надграждане знанията на учениците е предвидена избираема подготовка:

– български език и литература
– математика
–  чужд език – английски език

Извънкласни дейности – по желание на родителите:

 • народни танци
  футбол
 • класически танци
 • спортни танци / модерен балет
 • изправителна гимнастика
 • вдигане на тежести
 • арт студио
 • йога за деца

За целите на целодневното обучение са предвидени десет групи ЦОУД (целодневна организация на учебния ден) от I до IV клас

 • I клас – 4 групи
 • II клас – 2 групи
 • III клас – 2 групи
 • IV клас – 2 групa
1

самоподготовката се осъществява в класни стаи

P1140597

столова

salon

организиран отдих и спорт – малък спортен салон и спортните площадки на училището

IMGP2639

занимания по интереси се провеждат в специално помещение – игротека, обзаведено по спечелен от училището национален проект

Top