Прием на деца в ПЪРВИ клас за учебната 2023/2024 година

Често задавани въпроси за първи клас!

–>Ден на отворените врати<–

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
КРИТЕРИИ и УСЛОВИЯ при попълване на заявление за участие в класиране за прием в първи клас 
ПРАВИЛА за електронен прием в І клас  

При записване на ученика в училище се предоставят следните документи:

  1. копие и оригинал (за сверка) на документ за адресна регистрация;
  2. копие и оригинал (за сверка) на удостоверение за раждане на детето;
  3. оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;
  4. документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 10 от Правилата за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе
РАЙОН на СУ "Йордан Йовков" - Русе
График за прием в първи клас 2023
Заповед за прием на ученици в I клас
ПЛАН-ПРИЕМ на ученици в първи клас
Сайт на РУО - Русе за прием в първи клас 
В СУ „Йордан Йовков“ е утвърдено униформено облекло и то е задължително за всички ученици.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

Детето Ви ще бъде в първи клас!

Това събитие е толкова вълнуващо, равнозначно е на първите стъпки, когато то прохожда.

Ние, вече порасналите, знаем колко е важно всеки първи трепет да бъде обграден с грижовност, внимание, търпение, много обич и разбира се, професионална компетентност и умения да обучаваш, възпитаваш и напътстваш.

Всичко това, заедно с уютна и позитивна атмосфера, ще откриете в нашето училище – СУ “Йордан Йовков”, град Русе.

1

самоподготовката се осъществява в класни стаи

P1140597

столова

salon

организиран отдих и спорт – малък спортен салон и спортните площадки на училището

IMGP2639

занимания по интереси се провеждат в специално помещение – игротека, обзаведено по спечелен от училището национален проект

Top