БДП

План за работа на училищна комисия по БДП в СУ „Йордан Йовков“


Секторна стратегия БДП 2021-2030


Отбелязване на 16 септември 2020 г. – „Европейски ден без загинали на пътя“

В СУ „Йордан Йовков“ отбелязяха Европейската кампания ROADPOL  – „Дни на безопасността  на пътя“ с информационен бюлетин, подготвен от Училищната комисия по БДП. Класните ръководители прочетоха бюлетина в първия час на класа.

Към бюлетина –> тук


Деца-пешеходци (ДОККПБДП)  – към бюлетина от м. октомври 2020


Анализ на транспортната инфраструктура в близост до СУ „Йордан Йовков“  гр. Русе – към бюлетина от м. октомври 2020


15 ноември 2020 година – Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия – Към галерия –> тук


Месец февруари 2021 г. отбелязваме с Инерактивни уроци по БДП    и насоки за безопасно използване на скейтборд и ролери.

 

 


Национално състезание по БДП

На 26 февруари т.г. в СУ „Йордан Йовков“ се проведе училищният кръг на Националното състезание по БДП при спазване на всичики противоепидемични мерки за Covid-19.

В състезанието участваха ученици от пети, шести и седми клас.

Според указанията то се проведе в две части : писмен тест и практически тест.

Писменият тест се състоеше от 25 въпроса, съобразени с учебното съдържание по БДП за пети, шести и седми клас.

Практическият тест се състоеше в преминаване с велосипед между ограничаващи пейки, слалом между 5 конуса, разположени на една ос, преминаване през люлееща се дъска, упражнение за ловкост на ръцете – пренасяне на чаша с вода от една плоскост на друга.

Участниците в мероприятието се отнесоха отговорно и изпълниха с желание възложените им задачи.