БДП

План за работа на училищна комисия по БДП в СУ „Йордан Йовков“


Отбелязване на 16 септември 2020 г. – „Европейски ден без загинали на пътя“

В СУ „Йордан Йовков“ отбелязяха Европейската кампания ROADPOL  – „Дни на безопасността  на пътя“ с информационен бюлетин, подготвен от Училищната комисия по БДП. Класните ръководители прочетоха бюлетина в първия час на класа.

Към бюлетина –> тук