БДП

Секторна стратегия БДП 2021-2030

План-програма за работа на вътрешноинституционалната комисия по безопасност на движението по пътищата

График по безопасност на движениетопо пътищата /БДП/ на учениците от I – IV клас и V-XII клас

Теми по безопасност на движението

Извънреден инструктаж по БДП

Aктуализиран годишен план на комисията по БДП


 Днес, 23.09.2021 г. СУ „Йордан Йовков“ – Русе се включи във второто издание на Дни на безопасността на ROADPOL (ROADPOL Safety Days), за каквито бяха обявени дните през периода 16 – 22 септември 2021 г. Фокус на кампанията през настоящата година беше поставен върху инициативата Ден без загинали при пътни инциденти, който се състоя на 21 септември.

В подкрепа на идеята за намаляване до НУЛА на загиналите при пътнотранспортни произшествия за поне един ден учениците и педагогическият персонал на СУ „Йордан Йовков“ – Русе проведоха през периода на кампанията три инициативи.

   В първия за новата учебна година час на класа – 15 септември – всички учащи се запознаха с Инструктаж за безопасно придвижване до и от училище. (прочети)

   За учениците от начален етап Училищната комисия по Безопасност на движенията по пътищата изработи и постави във фоайето с класните стаи на малчуганите постер с гатанки, чиито отговори да им припомнят за това как да се пазят на пътя.

   За по-големите беше изготвена и представена презентация „На пътя с чувство за отговорност“. Помощният учебен материал изтъкваше необходимостта от култура на поведение на учениците като участници в движението на пътя, което изисква спазване на определените им от Закона за движение по пътищата правила.


Отбелязване на 16 септември 2020 г. – „Европейски ден без загинали на пътя“

В СУ „Йордан Йовков“ отбелязяха Европейската кампания ROADPOL  – „Дни на безопасността  на пътя“ с информационен бюлетин, подготвен от Училищната комисия по БДП. Класните ръководители прочетоха бюлетина в първия час на класа.

Към бюлетина –> тук


Деца-пешеходци (ДОККПБДП)  – към бюлетина от м. октомври 2020


Анализ на транспортната инфраструктура в близост до СУ „Йордан Йовков“  гр. Русе – към бюлетина от м. октомври 2020


15 ноември 2020 година – Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия – Към галерия –> тук


Месец февруари 2021 г. отбелязваме с Инерактивни уроци по БДП    и насоки за безопасно използване на скейтборд и ролери.

 

 


Национално състезание по БДП

На 26 февруари т.г. в СУ „Йордан Йовков“ се проведе училищният кръг на Националното състезание по БДП при спазване на всичики противоепидемични мерки за Covid-19.

В състезанието участваха ученици от пети, шести и седми клас.

Според указанията то се проведе в две части : писмен тест и практически тест.

Писменият тест се състоеше от 25 въпроса, съобразени с учебното съдържание по БДП за пети, шести и седми клас.

Практическият тест се състоеше в преминаване с велосипед между ограничаващи пейки, слалом между 5 конуса, разположени на една ос, преминаване през люлееща се дъска, упражнение за ловкост на ръцете – пренасяне на чаша с вода от една плоскост на друга.

Участниците в мероприятието се отнесоха отговорно и изпълниха с желание възложените им задачи.