Квалификации на педагогическите специалисти

План за квалификационната дейност на педагогическите специалисти

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финасирано от ОП на НОИР 2014-2020 г. – за регистрация заредете линка: teachers.mon.bg