Общо събрание

Протокол Общо събрание – 11.04.2024 г.

Протокол от Общо събрание – 25.01.2024 г.

Протокол от общо събрание – 23.01.2023 г.

Протокол от общо събрание – 07.04.2023 г.

Протокол от общо събрание – 30.06.2023 г.

Протокол от общо събрание – 13.09.2023 г.

Протокол от общо събрание – 02.10.2023 г.

Учебна 2021/2022 година

Протокол от общо събрание – 13.09.2021 г. 

Протокол от общо събрание – 21.10.2021 г.

Протокол от общо събрание – 26.01.2022 г.

Протокол от общо събрание – 12.04.2022 г.

Протокол от общо събрание – 06.07.2022 г.

Протокол от общо събрание – 04.10.2022 г.

Учебна 2020/2021 година

Протокол от общо събрание – 12.10.2020 г.

Протокол от общо събрание – 27.01.2021 г.

Протокол от общо събрание – 12.04.2021 г.

Протокол от общо събрание – 02.07.2021 г.

Учебна 2019/2020 година

Протокол от общо събрание – 30.04.2020 г.

Протокол от общо събрание – 02.07.2020 г.

Протокол от общо събрание – 10.09.2020 г.