Свободни места и изпити

Информация за свободните места в паралелките

Свободни места в паралелките на СУ „Йордан Йовков“  към 28.01.2020 г.

Клас Брой свободни места
1
6
4
6
4
5
3
3
8 3
9 2
11 6