Свободни места в паралелките

Информация за свободните места в паралелките

Свободни места в паралелките на СУ „Йордан Йовков“  към 01.03.2023 г.

 

Клас Вид паралелка Профил / Специалност Брой места Чужд език Начин на изучаване
I общообразователна 14 АЕ ООП
II общообразователна 11 АЕ ООП
III общообразователна 0 АЕ ООП
IV общообразователна 3 АЕ ООП
V общообразователна 23 АЕ ООП
VI общообразователна 10 АЕ ООП
VII общообразователна 7 АЕ ООП
VIII профилирана Софтуерни и хардуерни науки 1 АЕ разширено
IX профилирана Софтуерни и хардуерни науки 1 АЕ разширено
X профилирана Софтуерни и хардуерни науки 5 АЕ разширено
XI профилирана Софтуерни и хардуерни науки 5 АЕ разширено
XII профилирана Софтуерни и хардуерни науки 4 АЕ разширено