Свободни места в паралелките

Информация за свободните места в паралелките

Свободни места в паралелките на СУ „Йордан Йовков“  към 28.11.2023 г.

Клас Вид паралелка Профил / Специалност Брой места Чужд език Начин на изучаване
I общообразователна 0 АЕ ООП
II общообразователна 15 АЕ ООП
III общообразователна 12 АЕ ООП
IV общообразователна 0 АЕ ООП
V общообразователна 17 АЕ ООП
VI общообразователна 23 АЕ ООП
VII общообразователна 8 АЕ ООП
VIII профилирана Софтуерни и хардуерни науки 0 АЕ разширено
IX профилирана Софтуерни и хардуерни науки 4 АЕ разширено
X профилирана Софтуерни и хардуерни науки 0 АЕ разширено
XI профилирана Софтуерни и хардуерни науки 9 АЕ разширено
XII профилирана Софтуерни и хардуерни науки 6 АЕ разширено