Седмично разписание – II срок за учебната 2023/2024 година

Седмично разписание на часовете II учебен срок за учебната 2023/2024 година 

Начален етап

I a клас   I б клас

II a класII б клас,  II в клас

III a клас, III б клас, III в клас

IV a клас IV б клас

Прогимназиален и гимназиален етап


V клас, VI клас, VII клас, VIII клас,  IX клас, X клас, XI клас, XII клас