Седмично разписание I срок

Седмично разписание на часовете I учебен срок за учебната 2019 / 2020 година 

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

11 клас