Седмично разписание I срок

Седмично разписание на часовете I учебен срок за учебната 2020 / 2021 година 

Начален етап

Прогимназиален и гимназиален етап


1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

12 клас