Седмично разписание – I срок за учебната 2023/2024 година

Седмично разписание на часовете I учебен срок за учебната 2023/2024 година 

Начален етап–> 1 клас – А,   Б

2 клас – А,   Б,    В

3 клас – А,    Б,   В

4 клас – А,    Б

Прогимназиален и гимназиален етап


5 клас     6 клас    7 клас    8 клас   9 клас     10 клас     11 клас        12 клас