Училищни учебни планове

Учебен план на       І клас

Учебен план на      ІІ клас

Учебен план на      ІІІ клас

Учебен план на      ІV клас

Учебен план на      V клас

Учебен план на     VІ клас

Учебен план на     VІІ клас

Учебен план на     VIII клас

Учебен план на     IX клас

Учебен план на     Х клас

Учебен план за     ХІ клас

Учебен план за     ХІІ клас