Етичен кодекс на работещите в СУ „Йордан Йовков“

Етичен кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците в СУ „Йордан Йовков“ – Русе