Заповеди, програми – педагогически персонал

Във връзка с обявената грипна епидемия – отпуски, преструктуриране

Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование – начален етап,   V-VII клас,   VIII-XII клас