Педагогически персонал

  ИМЕ                    ДЛЪЖНОСТ   E-mail
1. Кремена Йорданова Кръстева – директор
2. Светлана Борисова Якимова – ЗДУД
3. Валерия Въчева Лавчева – гл. учител нач. етап
4. д-р Вергилия Георгиева Грънчарова – старши учител нач. етап wergilija@abv.bg
5. Ивелина Пенева Стоянова – ст. учител нач. етап
6. Виолета Иванова Йоницова – ст. учител нач. етап
7. Татяна Иванова Стоилова – ст. учител нач. етап toni.2006@abv.bg
8. Еленка Илиева Димитрова – ст. учител нач. етап vedia2004@abv.bg
9. Стефан Илиев Тотев – ст. учител нач. етап
10. Йоана Диянова Цанева – учител нач. етап joana_caneva@abv.bg
11. Десислава Красимирова Иванова – учител нач. етап joyased@gmail.com
12. Десислава Атанасова Тодорова – ст. учител нач. етап с чужд език
13. Илиян Петков Лазаров – ст. учител нач. етап ЦОУД ilko007@abv.bg
14. Илияна Христова Маринова – ст. учител нач. етап ЦОУД maconi59@abv.BG
15. Ралица Косева Денева – старши учител нач. етап ЦОУД ralica_deneva@abv.bg
16. Маринела Венциславова Арнаудова – учител нач. етап –по майчинство
Младен Минев – учител общообр. предмет в гимназиален етап ЦОУД
17. Естер Сезгин Ниязиева – учител нач. етап ЦОУД esterkata@abv.bg
18. Мария Димитрова Димитрова – ст. учител нач. етап ЦОУД
19. Грета Еленчева Стоянова – ст. учител нач. етап ЦОУД gr_stoqnova@abv.bg
20. Яница Тодорова Михайлова – учител нач. етап ЦОУД yanitsamihaylova@abv.bg
21. Витка Иванова Попова – ст. учител общообр. предмет в гимназиален етап – БЕЛ
22. Елица Петкова Владова – учител общообр. предмет в прогимназиален етап – БЕЛ
23. Преслава Байчева – учител общообр. предмет в гимназиален етап – БЕЛ preslavabaycheva.g@gmail.com
24. Зорница Христофорова Петрова – ст. учител общообр. предмет в гимназиален етап – англисйки език zornitsastar1973@abv.bg
25. Ангелина Михайлова Аврамова – ст. учител общообр. предмет в гимназиален етап – англисйки език anitors@abv.bg
26. Лилия Тодорова Никова – ст. учител общообр. предмет в гимназиален етап – математика lili.nikova@abv.bg
27. Дарина Милчева Друмева-Дончева – ст. учител общообр. предмет в гимназиален етап – математика dari.drum30@abv.bg
28. Десислава Цветанова Николова – ст. учител общообр. предмет в гимназиален етап
Светлана Йорданова Колчева – ст. учител общообр. предмет в гимназиален етап – по  заместване – информатика svetlana_kolcheva@abv.bg
29. Фердане Нури Мехмедали – ст. учител общообр. предмет в гимназиален етап – информатика ferdane@abv.bg
30. Свилен Недялков Стерев – ст. учител общообр. предмет в гимназиален етап – информационни техологии
31. Яничка Йорданова Пенева – ст. учител общообр. предмет в гимназиален етап – история и цивилизации
32. Миглена Петкова Димитрова – ст. учител общообр. предмет в гимназиален етап – география и икономика megipd@abv.bg
33. Диана Петкова Пеева – ст. учител общообр. предмет в гимназиален етап – химия и физика diana0314@abv.bg
34. Таня Цветанова Павлова – учител общообр. предмет в гимназиален етап – биология
35. Анелия Тодорова Костова – ст. учител общообр. предмет в гимназиален етап – музика ani6516@abv.bg
36. Анета Манева Манева-Делева – ст. учител общообр. предмет в гимназиален етап – изобразително изкуство  
37. Ростислав Людмилов Стоянов – учител спортна подготовка   gsk_lokomotiv_sg@abv.bg
38. Силвия Димитрова – учител спортна подготовка  
39. Валерия Борисова Боцановска – учител общообр. предмет в прогимназиален етап – ЦОУД v.bor@abv.bg
40. Искрена Тодорова Стайкова – учител общообр. предмет в прогимназиален етап – ЦОУД iskrena_80@abv.bg
41. Ивелина Симеонова Василева – учител общообр. предмет в прогимназиален етап – ЦОУД ivi_moni@abv.bg
43. Иваничка Иванова-Петрова – ресурсен учител
44. Павлина Колева Митева – логопед mitevva@abv.bg
Top