Педагогически персонал

           Учителско портфолио

    ИМЕ                    ДЛЪЖНОСТ

 1. Кремена Йорданова Кръстева – директор
 2. Светлана Борисова Якимова – ЗДУД
 3. Валерия Въчева Лавчева – гл. учител нач. етап
 4. Вергилия Георгиева Грънчарова – учител нач. етап
 5. Ивелина Пенева Стоянова – ст. учител нач. етап
 6. Виолета Иванова Йоницова – ст. учител нач. етап
 7. Татяна Иванова Стоилова – ст. учител нач. етап
 8. Еленка Илиева Димитрова – ст. учител нач. етап
 9. Стефан Илиев Тотев – ст. учител нач. етап
 10. Мария Димитрова Димитрова – ст. учител нач. етап ЦОУД
 11. Десислава Атанасова Тодорова – ст. учител нач. етап с чужд език
 12. Илиян Петков Лазаров – ст. учител нач. етап ЦОУД
 13. Илияна Христова Маринова – ст. учител нач. етап ЦОУД
 14. Ралица Косева Денева – старши учител нач. етап ЦОУД
 15. Маринела Венциславова Арнаудова – учител нач. етап –по майчинство

Пламена Стефанова Ганчева – учител нач. етап ЦОУД– по заместване

 1. Аделина Гецова Кръстева-Стефанова – учител нач. етап ЦОУД
 2. Йоана Диянова Цанева – учител нач. етап
 3. Грета Еленчева Стоянова – ст. учител нач. етап ЦОУД
 4. Яница Тодорова Михайлова – учител нач. етап ЦОУД
 5. Десислава Красимирова Иванова – учител нач. етап
 6. Яничка Йорданова Пенева – ст. учител общообр. предмет в гимназиален етап – история и цивилизации
 7. Витка Иванова Попова – ст. учител общообр. предмет в гимназиален етап – БЕЛ
 8. Елица Петкова Владова – учител общообр. предмет в прогимназиален етап – БЕЛ
 9. Антоанета Георгиева Раднева – учител общообр. предмет в гимназиален етап – БЕЛ
 10. Зорница Христофорова Петрова – ст. учител общообр. предмет в гимназиален етап – англисйки език
 11. Ангелина Михайлова Аврамова – ст. учител общообр. предмет в гимназиален етап – англисйки език
 12. Лилия Тодорова Никова – ст. учител общообр. предмет в гимназиален етап – математика
 13. Дарина Милчева Друмева-Дончева – ст. учител общообр. предмет в гимназиален етап – математика
 14. Десислава Цветанова Николова – ст. учител общообр. предмет в гимназиален етап – отпуск след майчинство до 25.06.2019 г.

Светлана Йорданова Колчева ст. учител общообр. предмет в гимназиален етап – по заместване – информатика

 1. Фердане Нури Мехмедали – ст. учител общообр. предмет в гимназиален етап – информатика
 2. Свилен Недялков Стерев – ст. учител общообр. предмет в гимназиален етап – информационни техологии
 3. Миглена Петкова Димитрова – ст. учител общообр. предмет в гимназиален етап – география и икономика
 4. Диана Петкова Пеева – ст. учител общообр. предмет в гимназиален етап – химия и физика
 5. Анелия Тодорова Костова – ст. учител общообр. предмет в гимназиален етап – музика
 6. Анета Манева Манева-Делева – ст. учител общообр. предмет в гимназиален етап – изобразително изкуство
 7. Ростислав Людмилов Стоянов – учител спортна подготовка
 8. Стоян Николаев Владков – учител спортна подготовка
 9. Естер Сезгин Ниязиева – учител общообр. предмет в гимназиален етап ЦОУД
 10. Валерия Борисова Боцановска – учител общообр. предмет в прогимназиален етап – ЦОУД
 11. Искрена Тодорова Стайкова – учител общообр. предмет в прогимназиален етап – ЦОУД
 12. Ивелина Симеонова Василева – учител общообр. предмет в прогимназиален етап – ЦОУД
 13. Таня Цветанова Павлова – учител общообр. предмет в гимназиален етап – биология
 14. Павлина Колева Митева – логопед
Top