Педагогически персонал

 

  ИМЕ                                                          ДЛЪЖНОСТ   E-mail
Кремена Йорданова Кръстева – директор
info-1806206@edu.mon.bg
Силва Стефанова Василева – заместник-директор
silva_vasileva@abv.bg
Дарина Милчева Друмева-Друмева – заместник-директор
dari.drum30@abv.bg
Стефан Илиев Тотев – старши учител начален етап
stotev1960@abv.bg
Мейлин Бейхан Белберова – старши учител начален етап
meli_altan@abv.bg
Лила Кирилова Илиева – старши учител начален етап
lila6@abv.bg
Татяна Иванова Стоилова – старши учител начален етап
toni.2006@abv.bg
Валентина Димитрова Тодорова старши учител начален етап
valya_1974@abv.bg
Десислава Красимирова Иванова – старши учител начален етап
joyased@gmail.com
Даниела Пламенова Петкова–  старши учител начален етап
dani.petkova71@abv.bg
Ралица Косева Денева – старши учител начален етап
ralica_deneva@abv.bg
Ивелина Пенева Стоянова – старши учител начален етап
ivelinapestoqnova@abv.bg
Светослава Костадинова Стоянова-Момчева – учител начален етап с чужд език
smomchewa@gmail.com
Ангелина Стефанова Цветанова – учител  начален етап
angelina_tsvetanova2@abv.bg
Петя Христова Илиева – учител начален етап
petya.h1@mail.bg
Илиян Петков Лазаров – старши учител целодневна организаиция на учебния ден в начален етап
ilko007@abv.bg
Румяна Йорданова Георгиева – старши учител целодневна организаиция на учебния ден в начален етап
rig1959@abv.bg
Грета Еленчева Стояновa – старши учител целодневна организаиция на учебния ден в начален етап
gr_stoqnova@abv.bg
Галя  Димитрова Горанова – учител целодневна организаиция на учебния ден в начален етап
dsg1972@abv.bg
Маринела Венциславова Арнаудова – учител целодневна организаиция на учебния ден в начален етап
mdecheva@abv.bg
Мария Радева Петрова – учител целодневна организаиция на учебния ден в начален етап
iwanowa.1980@abv.bg
Естер Сезгин Ниязиева – учител целодневна организаиция на учебния ден в начален етап
esterkata@abv.bg
Светлина Стефанова Колева – учител целодневна организаиция на учебния ден в начален етап
svetli_koleva@abv.bg
Яница Тодорова Михайлова– учител целодневна организаиция на учебния ден в начален етап
yanitsamihaylova@abv.bg
Витка Иванова Попова – старши учител по български език и литература
vitka_popova@abv.bg
Елица Петкова Владова – учител по български език и литература
eli_vladova@abv.bg
Памела Даниелова Леонидова – учител по български език и литература
pamela.leonidova@gmail.com
Зорница Христофорова Петрова – старши учител  по  англисйки език
zornitsastar1973@abv.bg
Ива Валентинова Кръстева – учител  по английски език
iva.val.georgieva@mail.bg
Христозар Георгиев Леков – учител по английски език
hristozarlekov19971001@gmail.com
Лилия Тодорова Никова – старши учител  по  математика
lili.nikova@abv.bg
Жоржета Симеонова Кралева – учител по  математика
jorjetakraleva@gmail.com
Ивета Кирилова Маринова – учител по информатика и информационни технологии
marinova.iveta@yahoo.com
Сребрин Тонев Бушев – учител по информатика и информационни технологии
s_ibi@abv.bg
Борислава Красимирова Ангелова – учител по  биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда
borislavaangelova1906@gmail.com
Яничка Йорданова Пенева – старши учител  по  история и цивилизации
yanichka.peneva@abv.bg
Миглена Петкова Димитрова – старши учител  по  география и икономика и труд и техника
megipd@abv.bg
Таня Христова Анева –  учител  по физика и астрономия
tanq.vasileva1985@abv.bg
Анелия Тодорова Костова – старши учител  по музика
ani6516@abv.bg
Светлин Драгомиров Топузанов – учител  по  изобразително изкуство
 
s.topuzanov@abv.bg
 Ростислав Людмилов Стоянов – старши учител по физическо възпитание и спорт
 
gsk_lokomotiv_sg@abv.bg
Силвия Петрова Димитрова – учител спортни дейности
sisi26_dim@yahoo.com
Димитър Петров Димитров – учител по физическо възпитание и спорт
mitkooo_90@abv.bg
Валерия Борисова Боцановска – старши учител целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап
v.bor@abv.bg
Иваничка Савчева Иванова-Петрова – старши ресурсен учител
isip73@abv.bg
Top