Педагогически персонал

 

  ИМЕ                                                          ДЛЪЖНОСТ   E-mail
1. Кремена Йорданова Кръстева – директор y_yovkov_rousse@abv.bg
2. Светлана Борисова Якимова – ЗДУД svetlana_yakimova@mail.bg
3. Силва Стефанова Василева – ЗДУД silva_vasileva@abv.bg
5. д-р Вергилия Георгиева Грънчарова – старши учител в начален етап wergilija@abv.bg
Мейлин Бейхан Белберова – старши учител в начален етап meli_altan@abv.bg
6. Лила Кирилова Илиева – старши учител в начален етап lila6@abv.bg
7. Татяна Иванова Стоилова – старши учител в начален етап toni.2006@abv.bg
8. Стефан Илиев Тотев – старши учител в начален етап stotev1960@abv.bg
9. Валентина Тодорова старши учител в начален етап valya_1974@abv.bg
10. Десислава Красимирова Иванова – учител в начален етап joyased@gmail.com
11.   Ангелина Цветанова – учител в начален етап a.cvetanova89@abv.bg
12. Даниела Пламенова Петкова–  старши учител в начален етап dani.petkova71@abv.bg
13. Ралица Косева Денева – старши учител  в начален етап ralica_deneva@abv.bg
14. Ивелина Пенева Стоянова – старши учител  в начален етап ivelinapestoqnova@abv.bg
15. Светослава Костадинова Стоянова-Момчева – учител в начален етап с чужд език smomchewa@gmail.com
16. Илиян Петков Лазаров -старши учител ЦОУД в начален етап ilko007@abv.bg
17. Илияна Христова Маринова – старши учител ЦОУД в начален етап maconi59@abv.BG
18. Галя  Димитрова Горанова– старши учител  ЦОУД в начален етап
19. Маринела Венциславова Арнаудова – учител в ЦОУД mdecheva@abv.bg
20. Румяна Йорданова Георгиева – старши учител в начален етап rig1959@abv.bg
21. Естер Сезгин Ниязиева – учител ЦОУД в начален етап esterkata@abv.bg
22. Грета Еленчева Стоянова – учител ЦОУД в начален етап gr_stoqnova@abv.bg
23. Яница Тодорова Михайлова – старши учител ЦОУД в начален етап yanitsamihaylova@abv.bg
24. Витка Иванова Попова – старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап – БЕЛ vitka_popova@abv.bg
25. Елица Петкова Владова – учител по общообразователен  предмет в прогимназиален етап – БЕЛ eli_vladova@abv.bg
26. Памела Даниелова Леонидова – учител по общообразователен предмет в гимназиален етап – БЕЛ pamela.leonidova@gmail.com
27. Зорница Христофорова Петрова – старши учител  по общообразователен предмет в гимназиален етап – англисйки език zornitsastar1973@abv.bg
28. Ива Валентинова Кръстева – учител  по общообразователен предмет в гимназиален етап – английски език iva.val.georgieva@mail.bg
29. Деница Никова –  учител в начален етап с чужд език nikova_d@yahoo.com
30. Лилия Тодорова Никова – старши учител  по общообразователен предмет в гимназиален етап –  математика lili.nikova@abv.bg
31. Дарина Милчева Друмева-Дончева – старши учител  по общообразователен предмет в гимназиален етап –  математика dari.drum30@abv.bg
32. Бисерка Бончева – старши учител  по общообразователен предмет в гимназиален етап по ИТ и информатика biserkaboncheva@abv.bg
33. Фердане Нури Мехмедали -старши учител  по общообразователен предмет в гимназиален етап по ИТ и информатика ferdane@abv.bg
34. Борислава Красимирова Ангелова – учител по общообразователен предмет в гимназиален етап – биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда borislavaangelova1906@gmail.com
35. Яничка Йорданова Пенева – старши учител  по общообразователен предмет в гимназиален етап– история и цивилизации yanichka.peneva@abv.bg
36. Миглена Петкова Димитрова -старши учител  по общообразователен предмет в гимназиален етап – география и икономика и труд и техника megipd@abv.bg
37. Таня Христова Анева –  учител  по общообразователен предмет в гимназиален етап–  физика и астрономия tanq.vasileva1985@abv.bg
38. Анелия Тодорова Костова – старши учител  по общообразователен предмет в гимназиален етап – музика ani6516@abv.bg
39. Петя Антонова Антонова – учител  по общообразователен предмет в гимназиален етап – изобразително изкуство   antomonarte@gmail.com
40. Ростислав Людмилов Стоянов – учител спортна подготовка   gsk_lokomotiv_sg@abv.bg
41. Силвия Петрова Димитрова – учител спортни дейности sisi26_dim@yahoo.com
42. Димитър Петров Димитров – учител спортни дейности mitkooo_90@abv.bg
43. Валерия Борисова Боцановска – старши учител ЦОУД в прогимназиален етап v.bor@abv.bg
44. Иваничка Иванова-Петрова – ресурсен учител isip73@abv.bg

Top