Квалификационна дейност

График за вътрешно училищна квалификация на учителите от СУ „Йордан Йовков“ за учебната 2022/2023 година

План за квалификационната дейност на педагогическите специалисти за учебната 2022/2023 година

Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация за учебната 2022/2023

План за квалификационната дейност на педагогическите специалисти за учебната 2021/2022 година

Предстоящи квалификации на учителите от СУ „Йордан Йовков“ – Русе  2021/2022 учебна година

Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финасирано от ОП на НОИР 2014-2020 г. – за регистрация заредете линка: teachers.mon.bg

План за квалификационната дейност за учебната 2016/2017 година

Отчет квалификационна дейност за учебната 2014/2015 година