ДЗИ

Информация от РУО-Русе


ДЗИ 2022  година

СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МАТУРИ:

  • Български език и литература – 18 май 2022 година
  • Втори държавен зрелостен изпит – 20 май 2022 година
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май – 3 юни 2022 година

СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МАТУРИ:

  • Български език и литература – 25 август 2022 година
  • Втори държавен зрелостен изпит – 26 август 2022 година
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 август – 2 септември 2022 г.

ЗАПОВЕД ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ през учебната 2021/ 2022 г. (ДАТИ за провеждане на ДЗИ и ГРАФИК на дейностите за организацията на ДЗИ). ТУК