ДЗИ

Информация от РУО-Русе


ДЗИ 2024 година

ЗАПОВЕД № РД 09-2046/28.08.2023 г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ през учебната 2023/ 2024 г.  zap2046_DZI_01092023

СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МАТУРИ:

  • Български език и литература – 17 май 2024 година начало 8:30 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит – 20 май 2024 година начало 8:30 часа
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22 май – 31 май 2024 година

СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МАТУРИ:

  • Български език и литература – 22 август 2024 година начало 8:30 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23 август 2024 година начало 8:30 часа
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 август – 30 август 2024 г.