Самостоятелна форма

Правила за определяне условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение

График на изпитните сесии в самостоятелна форма

График за изпитната сесия  през месец ноември 2021 на учениците в самостоятелна форма на обучение – 10 клас

Училищен учeбен план за самостоятелна форма на обучение в непрофилиранa подготовка за учениците приети след осми клас за:

  • 2012/2013 учебна година. За да го видите натиснете тук
  • 2013/2014 учебна година. За да го видите натиснете тук
  • 2014/2015 учебна година. За да го видите натиснете тук
  • 2015/2016 учебна година. За да го видите натиснете тук