Практическо проиграване на план за евакуация

На 21.11.2019 година в СУ „Йордан Йовков“ се проведе учебно занятие – тренировка, за усвояване на Училищния план за действие при пожар в училищната сграда.

След подаването на сигнала в 11.10 часа персоналът и учениците извършиха евакуацията при отлична организация и спазване на правилата и пътищата за евакуиране. Последвалият разбор отчете много добра готовност и ефективност за действия в ситуация на пожар.

Please follow and like us: