Какво е да си във военно училище

На 13 януари 2020 г. в училище се проведе час с представител на НВУ „Васил Левски“ – Велико Търново с учениците от 11 клас. Кандидат бъдещите студенти слушаха с интерес предимствата предлагащи военното училище и видовете изпити необходими да се преминат за успешен старт в специалностите.