Извънредно положение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Обучителният процес в условията на обявено извънредно положение в страната ни ще бъде затруднен в следващите седмици. Ръководството и екипа на училището работи активно, за да осигури адекватен начин на работа за учениците в СУ „Йордан Йовков“ – Русе. За да бъде пълноценна работата ни обаче ще имаме нужда от активното Ви съдействие. Сега е моментът да покажем, че училището като институция се държи на три основи – ученици, родители и учители.

Как ще функционира училището от 16.03.2012 до 29.03.2020 г. може да прочетете в ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯ НА ДИСТАНЦИОННО ЗАДАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ-2

–  Приложение 1 (Таблица с работните часове и дейности)

–  Приложение 2 (Инструкции за работа с електронна таблица за отчет на дейност)

–  Приложение 3  (Програма за прогимназиален и гимназиален етап)

Приложение 3′  (Програма за Начален етап)

–  Приложение 4 (Линк към онлайн учебниците по класове)

Личните данни и интернет – съвети за родители и деца

От какво съдействие имаме нужда:

 • Осигуряване на тихо и спокойно място в дома, от което учениците ще могат да се включат в онлайн консултациите и ще могат да работят над поставените им задачи.
 • Осигуряване на устройство с интернет, през което ще става връзката с учителите
 • Съдействие на класните ръководители при събиране на информация или за обратна връзка по провеждане на учебния процес
 • Съдействие при изпълнение на поставените задачи – най-вече за учениците от начален етап
 • Подкрепа за осигуряване на баланс между работата на електронно устройство и други физически активности, за да запазим децата здрави и да не ги претоварваме

Какви ще са отговорностите на учениците:

 • Необходимо е включване на учениците в онлайн консултации по график, публикуван на сайта на училището;
 • На всяка консултация учениците ще получават задача – някои ще се изпълняват на момента, за други ще им трябва повече време. Всеки ученик сам ръководи темпа си на работа, но спазва зададените от преподавателите крайни срокове;
 • Редовно да проверява създадената онлайн класна стая и имейла си за допълнителни инструкции от учителите си;
 • Да спазва баланс между работата на електронно устройство и почивка, за да запази собственото си здраве.

Благодаря за подкрепата и съдействието!

С уважение,

КРЕМЕНА КРЪСТЕВА

Директор на СУ „Йордан Йовков“ – Русе

 

ОБРЪЩЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
 • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
 • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
 • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
 • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
  Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
 •  Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
 • Насърчавайте детето да бъде активно.
 • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
 • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
 • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
 • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, екипът на РУО – Русе, Ви уведомява, че от 16.03.2020 г. до 29.март 2020 г. учебните занятия във всички образователни институции на територията на област Русе се прекратяват.

Уважаеми ученици,

Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване, упражняване и затвърдяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате върху преподадените уроци. Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.

Уважаеми родители,

Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители.

Уважаеми директори и педагогически специалисти,

Призоваваме Ви:

 • използвате технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси с учениците и непрекъснат контакт с родителите;
 • да насърчавате родителите да мотивират и контролират децата си;
 • да консултирате, подпомагате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които затрудняват учениците;
 • да осигурите здравословни и безопасни условия за работа и обучение в повереното Ви училище.

Вярвам, че заедно ще успеем да се справим с извънредното положение!
Бъдете здрави, силни и отговорни!

Please follow and like us: