Дейности по прием на ученици за 8. клас

Резултатите за прием на ученици в 8. клас са обявени и всеки ученик може да провери класирането си чрез входящ номер и парола от служебната си бележка в сайта https://priem.mon.bg/

Максималният бал за профил „Софтуерни и хардуерни науки“ в СУ „Йордан Йовков“ е 322.00, а минималният бал – 121.00.

Записването на ученици приети в профил „Софтуерни и хардуерни науки“ в СУ „Йордан Йовков“ се осъществява от 14.07. до 16.07. между 8:00 и 16:30 часа на втори етаж на училището. Записването се осъществява в присъствие на родител и ученик със следните документи:

1. Заявление за записване – попълване се на място по образец от училището

2. Оригинал на свидетелство за основно образование (остава в училище)

3. Удостоверение за раждане на детето – оригинал или копие (за справка)

Please follow and like us: