Работно време на комисията по прием на документи за участие в трети етап на прием в 8. клас

Училищната комисия по прием в 8. клас има следния график за работа за прием на заявления за участие в трети етап:

24.07.2020 г. – 8:00 – 19:00 ч.
25.07.2020 г. – 9:00 – 13:00 ч.
26.07.2020 г. – 9:00 – 13:00 ч.
27.07.2020 г. – 8:00 – 19:00 ч.

Заявления се подават в присъствие на ученика и родителя с документ за самоличност на ученика и оригинал на свидетелство за основно образование за справка.

Please follow and like us: