Организация на работата в СУ „Йордан Йовков“ в условията на COVID-19

Уважаеми родители и ученици,
Моля запознайте се с организацията на работа в СУ „Йордан Йовков“ – гр. Русе в условията на COVID-19!

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата – към Заповед № РД09-4247/ 08.11.2021 г. на МОН

Училищен план за работа в контекста на COVID-19: прочети.

Правила за преминаване от присъствено в електронно (ОЕСР) обучение: прочети.

Програма за провеждане на извънреден инструктаж в СУ „Йордан Йовков“ – гр. Русе: прочети.

Инструктаж на учителите във връзка с организиране и провеждане на работния процес в условия на пандемия от Covid-19: прочети.

Инструктаж на помощно-обслужващия персонал във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условия на пандемия от Covid-19: прочети.

Инструктаж на медицинското лице в СУ „Йордан Йовков“ във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условията на пандемия от Covid-19: прочети.

Инструктаж за ученик за спазване на ред и организация на учебния процес в условия на Covid-19: прочети.

Подготовка на работното място, за недопускане заразяване с COVID-19: прочети

Инструкция за правилно носене на маска: прочети.

Инструкция за правилна хигиена на ръцете: прочети.

СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ COVID-19–> брошура

Please follow and like us: