Първи учебен ден

Ръководството и педагогическият колектив на СУ „Йордан Йовков“ канят учениците от първи, пети и осми клас на тържествено откриване на учебната 2020/2021 година на 15.09.2020 г. от 9:00 ч в двора на училището. 

Учениците от 2. клас ще открият учебната година с класните си ръководителите в класните стаи от 10:00 ч, учениците от 3. клас – от 10:15 ч, а учениците от 4. клас – от 10:30 ч. 

Графикът е изготвен, за да не се допуска струпване при влизане в сградата на училището. 

Учениците от 6., 7., 9.,10. и 12. клас ще открият учебната година на 16.септември, започвайки с час на класа и редовни учебни занятия.

Please follow and like us: