Определяне на фирма, осигуряваща кетъринг за обедното хранене

Уважаеми родители,
В периода 16-18. септември 2020 година се проведе онлайн анкета с родителите на учениците от начален етап, свързана с определянето на фирма, която да осигурява кетъринга за обедното хранене през учебната година. В анкетата гласуваха 154 родители.
Най-голям процент от тях (40,9%) пожелаха обядът за учениците да се доставя от „Чифлика 1999“ ЕООД (FURNARY).
В понеделник Училищното настоятелство ще сключи договор с избраната от родителите фирма. Обедното хранене ще започне от сряда, 23.09.2020 г.

Please follow and like us: