Online урок със служител на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – гр. София

На 23.09.2020 г. ученици от 9. и 12. клас в часа на класа, проведоха онлайн среща със служител на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – гр. София на тема: „Декларираният труд те защитава, особено в трудни времена“.

С примери и по достъпен начин учениците научиха повече за:

  • органите, които следят за спазване на правата на работещите в Република България
  • какво е деклариран и недеклариран труд
  •  начини, по които да разберат, че трудът им е деклариран.
Please follow and like us: