Съобщение

Уважаеми ученици и родители, считано от 15.02.2021 г. се възобновяват присъствените
учебни занятия за всички ученици от IX и X клас, при спазване на утвърденото седмично
разписание за II срок на учебната 2020/2021 г. и при спазване на всички противоепидемични
мерки –> Заповед

Please follow and like us: