Информация

Организация на обучението на учениците за периода 22.03.2021 г. – 31.03.2021 г.ЗАПОВЕД

График за провеждане на учебните часове в условията на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) I-XII клас

График за провеждане на учебните часове на групите за целодневна организация на учебния ден, втори учебен срок в условията на ОРЕС

I-IV клас  V клас

Please follow and like us: