Обучения на родители в СУ „Йордан Йовков“ – Русе

В периода от 02.11. до 08.11.2022 г. в СУ „Йордан Йовков“ – Русе се проведоха 4 обучения на родители на ученици в първи клас през учебната 2022/2023 година. Общо 28 родители бяха обхванати в практически занимания за запознаване с възможностите, интерфейса и елементите на платформата TEAMS. В рамките на проведените занимания те усвоиха как да инсталират платформата на персонален компютър или мобилно устройство, как да направят настройки на езика, както и какви са възможностите за смяна на паролата. В обратните връзки родителите споделят, че за тях особено полезни са придобитите умения за включване в събрание, за разглеждане на възложените от учителите задачи и домашни работи, както и възможността за комуникация между учител, родител и ученик.

Обученията се осъществяват по Дейност 4 по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Please follow and like us: