СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ РУСЕ – ПАРТНЬОР ПО ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА НА ВСС И МОН

Каква е ролята на участниците в един съдебен процес, как се взимат решенията в съда и колко важни могат да бъдат веществените доказателства в едно дело – това бяха част от въпросите, с които учениците от Х, ХІ и ХІІ клас на СУ „Йордан Йовков“ – Русе бяха запознати по време на открит урок, представен им от съдия Николинка Чокоева от Окръжен съд – Русе. Лекцията беше представена в рамките на Образователната програма на ВСС и МОН „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, по която двете институции са партньори през тази учебна година.

За да се потопят в темата, съдия Чокоева избра трима ученици, които облякоха съдийска, прокурорска и адвокатска тога и по този начин усетиха тежестта и отговорността на професиите. Лекторът обясни, че съдията трябва да правораздава независимо и безпристрастно, да бъде справедлив и действията му да са прозрачни. На учениците бяха представени и две реални дела (гражданско и наказателно), разгледани в Окръжен съд – Русе, след като предварително им бяха подробно разяснени тези казуси. Изненада и интерес предизвика у гимназистите вещественото доказателство по наказателното дело, което е било иззето от един от обвиняемите – книга на английски език за начина на отглеждане на марихуана в домашни условия.

Срещата продължи доста след предвиденото време, което беше ясен знак за интереса на младежите към темата. След като получиха изчерпателни отговори на всичките си въпроси, те си тръгнаха и с правно-образователни брошури, Конституция на Република България и удостоверения за участието им в Образователната програма.

Please follow and like us: