ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Резултати от Областен кръг на олимпиада по биология и здравно образование, проведен на 19.02.2023 год. в СУ „Йордан Йовков“:

VІІ клас – първа състезателна група  БЗО VІІ КЛАС

VІІІ клас – втора състезателна група БЗО VІІІ КЛАС

ІХ клас – трета състезателна група  БЗО ІХ КЛАС

Х клас – четвърта състезателна група  БЗО Х КЛАС

ХІ и ХІІ клас – пета състезателна група  БЗО ХІ И ХІІ КЛАС

Please follow and like us: