Категория: от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители, на 22.10.2020 г. /четвъртък/ от 17.30 часа ще се проведе ОНЛАЙН родителска среща на всички класове. За срещата ще се използва платформата ТEAMS. Класните ръководители по класове ще създадат нужната организация.   Please follow and like

Европейска седмица на програмирането

На 12 октомври 2020 г. четвъртокласниците от нашето училище се включиха в Европейската седмица на програмирането, като участваха в онлайн урок съвместно  организиран с Регионалната библиотека „Любен Каравелов“. Те си припомниха основните команди в блоковото програмиране на програмата Скрач. Заедно

Училището е общност не само на ученици

Училищната общност е една от най-естествените общности. Желанието да образоваш децата е обединявало родителите и общество още от Възраждането до днес. В СУ „Йордан Йовков“ имаме пример за връзка между две баби на учениците в 8. и 9. клас, случила

Отбелязване на Европейския ден на спорта в училище

На 25 септември в СУ „Йордан Йовков“ бе отбелязан “Европейският ден на спорта в училище“. С много емоции и настроение учениците от 1 и 2 клас участваха в игрите „Търси водача си“, „Топка на съседа си“ и „Предай на следващия“.

Online урок със служител на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – гр. София

На 23.09.2020 г. ученици от 9. и 12. клас в часа на класа, проведоха онлайн среща със служител на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – гр. София на тема: „Декларираният труд те защитава, особено в трудни времена“. С примери

Определяне на фирма, осигуряваща кетъринг за обедното хранене

Уважаеми родители, В периода 16-18. септември 2020 година се проведе онлайн анкета с родителите на учениците от начален етап, свързана с определянето на фирма, която да осигурява кетъринга за обедното хранене през учебната година. В анкетата гласуваха 154 родители. Най-голям

Top