16 септември – Ден без загинали на пътя

В СУ „Йордан Йовков“ отбелязяха Европейската кампания ROADPOL  – „Дни на безопасността  на пътя“ с информационен бюлетин, подготвен от Училищната комисия по БДП. Класните ръководители прочетоха бюлетина в първия час на класа.

Към бюлетина –> тук

 

Обучение в електронна среда от разстояние

За повече информация, натиснете –> тук!

15 септември 2020

Учебната 2020-2021 г бе тържествено открита в двора на СУ „Йордан Йовков“ в присъствието на ученици от 1.,5. и 8. клас. Гости на празника бяха г-н Валентин Колев – зам. – областен управител на Русе, доц. д-р Десислава Атанасова – зам. – ректор по интернацоинализация и комуникационна политика – РУ „А. Кънчев“ и отец Йордан от храм „Св. Георги“.

Пожелания и поздравления за първия учебен ден отправиха, освен гостите, директорът на училището г-жа Кремена Кръстева и г-н Ангелов, родител на първокласник.

Тържеството приключи с първи звънец, призоваващ учениците в час и плиснатата вода, по традиция, за да върви на всички по вода!

Първи учебен ден

Ръководството и педагогическият колектив на СУ „Йордан Йовков“ канят учениците от първи, пети и осми клас на тържествено откриване на учебната 2020/2021 година на 15.09.2020 г. от 9:00 ч в двора на училището. 

Учениците от 2. клас ще открият учебната година с класните си ръководителите в класните стаи от 10:00 ч, учениците от 3. клас – от 10:15 ч, а учениците от 4. клас – от 10:30 ч. 

Графикът е изготвен, за да не се допуска струпване при влизане в сградата на училището. 

Учениците от 6., 7., 9.,10. и 12. клас ще открият учебната година на 16.септември, започвайки с час на класа и редовни учебни занятия.

Организация на работата в СУ „Йордан Йовков“ в условията на COVID-19

Уважаеми родители и ученици,
Моля запознайте се с организацията на работа в СУ „Йордан Йовков“ – гр. Русе в условията на COVID-19!

Училищен план за работа в контекста на COVID-19: прочети.

Правила за преминаване от присъствено в електронно (ОЕСР) обучение: прочети.

Програма за провеждане на извънреден инструктаж в СУ „Йордан Йовков“ – гр. Русе: прочети.

Инструктаж на учителите във връзка с организиране и провеждане на работния процес в условия на пандемия от Covid-19: прочети.

Инструктаж на помощно-обслужващия персонал във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условия на пандемия от Covid-19: прочети.

Инструктаж на медицинското лице в СУ „Йордан Йовков“ във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условията на пандемия от Covid-19: прочети.

Инструктаж за ученик за спазване на ред и организация на учебния процес в условия на Covid-19: прочети.

Инструкция за правилно носене на маска: прочети.

Инструкция за правилна хигиена на ръцете: прочети.

СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ COVID-19–> брошура

Записване на ученици, приети на трето класиране (8. клас)

Училищната комисия по прием на ученици в 8. клас ще приема заявления за записване на класираните на трети етап ученици в профил „Софтуерни и хардуерни науки“ на 30 юли 2020 г. от 8:00 ч. до 16:30 ч.

Top