Отборът на СУ „Йордан Йовков“ – Русе със специалната награда от Иновационен лагер Tomorrow’s Business Starts Today Русе 2021

Ученето се случва не само в рамките на учебните часове, но и в извънкласни дейности и състезания. Пример за това е успехът на учениците от СУ „Йордан Йовков“ – Русе: Йоана Обретенова от VIIIа и Кристиян Ганчев и Виктор Ангелов от IXа клас, които взеха участие в ИНОВАЦИОНЕН ЛАГЕР Tomorrow’s Business Starts Today Русе 2021, организиран съвместно с клуб „Успешните хора“ към МГ „Баба Тонка“.

Събитието се проведе на 19.11.2021 г. в онлайн среда и беше истинско предизвикателство към участниците да демонстрират усвоените в училище знания и умения, както и да приложат на практика своите идеи и иновативно мислене чрез работа по бизнес казус – разработване на идея за бизнес в контекста на метавселената. Процесът на работа в рамките на иновационния лагер премина през търсене на информация за успешни бизнеси, изготвяне на бизнес канава, работа с ментор, валидиране на идеята чрез проучване в социалните мрежи и изготвяне на презентация.

Отборът на учениците от СУ „Йордан Йовков“ – Русе представи бизнес план за фитнес програма, основаваща се на аватар, който изпробва различни режими на хранене и трениране. Жури, съставено от представители на бизнеса, предприемачи и преподаватели от РУ „Ангел Кънчев“, отличи проекта на нашите ученици със специалната награда „Един ден в кухнята на стартъп“ (предоставена от 1FORFIT и WEBEREST) и с шесто място в цялостното класиране сред 15 отбора от цялата страна.

Ръководството на СУ „Йордан Йовков“ – Русе поздравява участниците и техните учители – Фердане Мехмедали и Преслава Байчева, и им пожелава нови вдъхновяващи идеи и още по-големи успехи!

Провеждане на учебни занятия в СУ „Йордан Йовков“ на 22.11.2021 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Съгласно Заповед на Директора на 22.11.2021 г. (понеделник) обучението на учениците от 1-12 клас ще се провежда от разстояние в електронна среда.

Провеждане на учебни занятия в СУ „Йордан Йовков“ от 15.11.2021 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Съгласно Заповед на Министъра на образованието и науката на 15.11.2021 г. (понеделник) обучението на учениците от 1-12 клас ще се проведе от разстояние в електронна среда.

От 16 ноември 2021 г. (вторник), се възобновяват присъствените учебни занятия за учениците от начален етап в класове с писмено декларирано съгласие на поне 50% от родителите на учениците в дадена паралелка за тестване на децата им два пъти седмично с неинвазивен антигенен тест или представен валиден документ за преболедуване на COVID-19. На този етап за СУ „Йордан Йовков“ – Русе това са следните паралелки: I „а“, I „в“, III „а“ и III „б“. Присъствено обучение ще се провежда по класните стаи само с учениците от гореспоменатите паралелки, за които има подадена от страна на родителите декларация за съгласие за тестване с неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка.

За по-добра организация и навременно стартиране на учебния процес е необходимо на 16 ноември, вторник, както и във всички последващи дни, определени за тестване, учениците от: I „а“, I „в“, III „а“ и III „б“ класове, които ще се обучават присъствено, да бъдат в училище в 7.40 часа. Тестването е с продължителност 10 минути и ще се извършва с утвърден неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка. Учебните занятия ще започват по график в 08.00 ч., след извършена дезинфекция на класните стаи. За изследване на ученици със специални образователни потребности родителите следва да се обърнат към класните ръководители за допълнителна информация. Напомняме, че 30 минути преди началото на тестването децата не бива да са приемали храна или течности.

Всички останали ученици, включително и тези от I „а“, I „в“, III „а“ и III „б“, чиито родители не са подали декларация за съгласие за тестване с неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19, продължават обучението си в електронна среда от разстояние по утвърден график.

Приложения:
Заповед на Директора за организация на обучението на 15.11.2021 г.
Заповед на Директора за обучение и действия в условията на епидемична обстановка
Заповед за възстановяване на присъствения образователен процес на учениците в начален етап от 16.11.2021 г.

КРЕМЕНА КРЪСТЕВА
Директор на СУ „Йордан Йовков“ – Русе

Съобщение

   Уважаеми родители, можете да се запознаете с начина по който ще се извършва изследване с неинванзивни антигенни тестове за Covid-19 за ученици.

9 НОЕМВРИ – ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“

Скъпи настоящи, бивши и бъдещи възпитаници, педагози и служители на СУ „Йордан Йовков“,

Днес, 9.11.2021 г., е един особен и различен ден за всички нас. На този ден отбелязваме 64 години от основаването на СУ „Йордан Йовков“ – гр. Русе и 141 години от раждането на нашия патрон. Писател, копнеещ за красив и нравствен свят и оставил за поколенията думите на своя герой Сали Яшар „има нещо, което стои над всичко друго – любовта между хората“.

Специално за празника възпитаниците и екипът на училището бяха поздравени от уредника на Дом паметник „Йордан Йовков“ в Добрич – г-жа Кремена Митева.

Сложната епидемиологична обстановка не попречи на традиционните за нашето училище конкурси за литературно произведение и рисунка по мотиви на произведения на Йовков. Най-добрите от тях можете да видите в интерактивния сборник „64 години от основаването на СУ „Йордан Йовков“. Интерес сред учениците предизвика и интерактивната дискусия върху цитати от Йовковото творчество.

Нека в деня, в който се е родил Йордан Йовков, си припомним думите му: „България! Какъв дълбок и нов смисъл има тая дума. Как трепва и боли душата, как всяка буква дълбоко се връзва в нея, всяка буква открива жива, мъчителна рана.“

С мисъл за бъдещето на нашето училище, чийто патрон е Йордан Йовков, нека пристъпим към утрешния ден като добри, знаещи и можещи хора!

Честит празник!

Кремена Кръстева

Директор на СУ „Йордан Йовков“

Поредна инициатива

     

  Средно училище „Йордан Йовков“ се включва в инициативата на Асоциация „Българска книга“ „Купи 1 книга, дари я на своето училище“.  Целта на инициативата е да насърчи училищната общност да покаже своето отношение към литературата и книгите и през учебната 2021–2022 година.

  Книгите са ценно завещание от един випуск на друг. Надяваме се с дарените книги всяка класна стая в училището да стане пространство за споделяне на ценности, вълшебства и удоволствие от четенето.

   Всеки родител, бивш възпитаник или русенец, който вярва, че четенето променя светове, може да дари книга на училището през цялата учебна година.

Благодарим Ви, че инвестирате в бъдещето на децата!

Top