Клубове по проект „Образование за утрешния ден“ 2019/2020

 


  • „Дигитални компетентности“ с ученици от прогимназиален етап – ръководител старши учител Фердане Мехмедали

За клуба – информация, публични изяви и разработени проекти


  • „Дигиталните компетентности – ключ към успеха в съвременния свят“ с ученици от гимназиален етап – ръководител старши учител Светлана Колчева