Клубове по проект „Образование за утрешния ден“ 2019/2020

  • „Моят приятел-компютърът“ с ученици от начален етап – ръководител старши учител Светлана Якимова
  • „Дигитални компетентности“ с ученици от прогимназиален етап – ръководител старши учител Фердане Мехмедали
  • „Дигиталните компетентности – ключ към успеха в съвременния свят“ с ученици от гимназиален етап – ръководител старши учител Светлана Колчева