Клубове по проект „Подкрепа за успех“ 2019/2020

  • „Компютърен свят“ с ученици от начален етап – ръководител старши учител Фердане Мехмедали
  • „Езикова лаборатория“ с ученици от гимназиален етап – ръководител старши учител Ангелина Аврамова