Клуб по проект „Образование за утрешния ден“ 2022/2023

През учебната 2022/2023 година СУ „Йордан Йовков“ отново работи  по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“  Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране (кодиране).

В клуба  „Създаване на приложения с графичен интерфейс на C#“ за учебната 2022/2023 година са включени ученици от VIII клас с ръководител Фердане Мехмедали. Учениците развиват от една страна умения за програмиране, а от друга креативност –  пространствено мислене и визия за бъдещо професионално развитие.