Обучение за доброволци на БЧК

По наша инициатива заедно с доброволци на младежкото БЧК учихме за:
  • Най-спешните видове превръзки
  • За механизма за оказване на първа неотложна помощ
  • Правила и поведение при позвъняване на тел.112
И с обещанието,че днес сложихме началото на по-продължително обучение за доброволци на БЧК!!!
1 78132 3 4 5 6