В час по ИТ с катедра „Електроника“

На 21.04.2017 г. преподаватели от катедра „Електроника“ съвместно с ученици от гимназиалния етап на СУ „Йордан Йовков“ проведоха урок-демонстарция на интелигентно управление на IT технологиите.

          Управлението на уреди в модерния ни дом и офис или обслужването в медицинско заведение е възможно от разстояние! Те могат да се програмират да работят по алгоритми, които ние им зададем за наше удобство.

С осигурената демонстрационна техника доц. д-р инж. Анелия Манукова проведе експерименти заедно с учениците. Удивлението и желанието всички да изпробват управление на устройства от разстояние беше голямо. Също така медицинското оборудване за тестване на биологични показатели и получаването на резултатите на разстояние също ги впечатли.

Да се спечеят сърцата  на бъдещите инженери, програмисти и ИТ специалисти е мисия, която започва още от средното образование.

Благодарим за съдействието и полезността на преподавателите от факултет „Електроника“!

Установените традиции за сътудничеството с РУ „Ангел Кънчев“ предвиждат още срещи и съвместни уроци и с други факултети.

12141 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 15 1716

Top