Свободни места в паралелките

Информация за свободните места в паралелките

Свободни места в паралелките на СУ „Йордан Йовков“  към 02.12.2020 г.

ІХ клас – 2 свободни места

Х клас – 2 свободни места

в І и VІІІ клас – няма свободни места

Клас Брой свободни места
1
2
3
2
1
1
1
7
5
5
3