Седмично разписание – I срок за учебната 2021/2022 година

Седмично разписание на часовете I учебен срок за учебната 2021/2022 година 

Начален етап–> 1 клас  2 клас   3 клас   4 клас

Прогимназиален и гимназиален етап


5 клас    6 клас     7 клас    8 клас   9 клас     10 клас     11 клас