Заповеди, програми – педагогически персонал

Във връзка с обявената грипна епидемия – отпуски, преструктуриране

Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование в СУ „Йордан Йовков“