Непедагогически персонал

В СУ „Йордан Йовков“ работят отлични специалисти, грижещи се за училището и обслужването на училищната дейност:

Счетоводство, канцелария

  • Климентина Димитрова Йорданова – главен счетоводител
  • Ивелина Стоянова Калинова – ЗАТС, касиер

Поддръжка

  • Диляна Цветанова Дончева – хигиенист
  • Лидия Цветанова Минчева – хигиенист
  • Галина Йорданова Дончева – хигиенист
  • Атанас Николов Тасев  – поддръжка сгради