Непедагогически персонал

В СУ „Йордан Йовков“ работят отлични специалисти, грижещи се за училището и обслужването на училищната дейност:

Счетоводство, канцелария

  • Маргарита Йорданова Йорданова – главен счетоводител
  • Ивелина Стоянова Калинова – ЗАТС, касиер

Поддръжка

  • Людмила Николова Георгиева – хигиенист
  • Диляна Цветанова Дончева – хигиенист
  • Галя Маринова Русанова – хигиенист
  • Галина Йорданова Дончева – хигиенист
  • Атанас Николов Тасев  – поддръжка сгради
  • Митко Вълев Вълев – портиер